یکشنبه چهارم خرداد 1393
شرايط پيش فروش عادي خرداد 93
شرايط پيش فروش عادي يك و دو وديعه اي خردادماه ۹۳

+ نوشته شده توسط بيگلربيگي
چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393
پيش فروش عادي ارديبهشت ماه 93
شرايط پيش فروش عادي يك و دو وديعه اي ارديبهشت ماه

+ نوشته شده توسط بيگلربيگي
چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393
پيش فروش طلائي ارديبهشت ماه 93
شرايط پيش فروش طلائي برخي از محصولات ايران خودرو

+ نوشته شده توسط بيگلربيگي
پنجشنبه هشتم اسفند 1392
پيش فروش طلائي اسفند ماه
شرايط پيش فروش طلائي برخي از محصولات ايران خودرو به شرح جداول زير اعلام ميگردد

+ نوشته شده توسط بيگلربيگي
پنجشنبه هشتم اسفند 1392
پيش فروش عادي اسفند ماه
شرايط پيش فروش عادي يك و دو وديعه اي اسفند ماه به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد

+ نوشته شده توسط بيگلربيگي
وبلاگکد ماوس